Davet

Değerli Bilim İnsanları, Kamu ve Özel Sektör Uzman ve Temsilcileri,Kozmetik Kongresi 2011 yılından beri kesintisiz bir şekilde düzenlenerek kurumsal bir nitelik kazanmıştır. Bu etkinlik gerek her yıl katılımcıların eleştiri ve önerileri ile kendini sürekli yenileyerek gerekse de dünyadaki etkinlikleri takip ederek ülkemiz adresli kongreler arasında kaliteden ödün vermeden kozmetik endüstrisi ve akakdeminin bir araya geldiği son gelişme ve yenliklerin tartışıldığı marka bir toplantı halini almıştır. 10’ncü Kozmetik Kongresi Kimyagerler Derneği ve Gebze Teknik Üniversitesi’nin ortak organizasyonu ile 21–23 Şubat 2020 tarihlerinde Antalya’da Mirage Park Resort’ta “uluslararası” bir bilimsel toplantı olarak gerçekleştirilecektir.

Kimyagerler Derneği, kimya biliminin uygulamalı ve yaşam bilimlerin kesişme noktası olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak Kozmetik Kongresinde kozmetik bilimi ve kozmetik sektörü ile yolu kesişen bütün paydaşları aynı çatı altında bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Kimyagerler Derneği, ülkemiz kozmetik sektörünün ve kozmetik biliminin dünya ile yarışabilmesinde bu multidisipliner yaklaşımın etkili olacalağı yaklaşımıyla kongrede kozmetik sektörüne dokunan her alandan konuşmaların olmasını ve katılımcılarla bilgi alış verişinde bulunulması sağlanacaktır.

Bilimsel programda; davetli konuşmalar, kısa sözel sunumlar, poster sunumları, kurslar ve workshoplar yer alacaktır. Kısa sözlü sunumlar, poster olarak da sergilenerek daha fazla katılımcı ile karşılıklı paylaşım imkanı sağlanacaktır. Her bir poster iki gün boyunca toplam dört saat sunulacaktır. Endüstri ve akademide çalışan bilim insanlarından oluşan hakem heyeti heyeti tarafından başarılı bulunan posterler ödüllendirilecektir. Bildiri sahipleri, çalışmalarının “Tam Metin” olarak sunulmasını isterlerse, “kongre makalesi” olarak hazırlanacak tam metin bildiriler, konu uzmanı hakemler tarafından değerlendirilmek koşuluyla elektronik kongre kitabında yer alacaktır.

Kongrede üretim ve Ar-Ge çalışmalarının daha verimli, etkin ve başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için, özel sektör, kamu ve kurum temsilcilerinin yanısıra akademideki araştırmacılarında bulunduğu bir toplantının yapılması ve Proje İşbirlikleri Platformunun oluşturulması ve ortak proje yapma kültürünün geliştirilmesi hedeflenmektedir. Kozmetik endüstri ve Ar-Ge`sine finans desteğinin yanısıra yetişmiş ve ara eleman desteği sağlayan kurumların kongrede katılımcıları bilgilendirilmeleri sağlanacaktır. Kozmetik sektörü ve ürünlerini denetleyen otoritelerin kongrede katılımcıları mevcut ve yeni düzenlemelr yönünden bilgilendirilmeleri sağlanacaktır.
Kozmetik sektörünün gelişmesinde tedarik zincirinin öneminin farkındalığıyla sektöre ve üniversitelere hizmet veren bütün tedarikçi firmaların ve çalışanlarının kongrenin aktif birer parçası olmalarını, “kurslar” ve “workshoplar” düzenlemlerini, kongrede stant açarak katılımcı ve sektör temsilcileri ile iletişim kurarak mevcut problemlerin çözümü ve geleceğe yönelik trendlerin belirlenmesine katkı sunmalarını amaçlamaktayız.
21–23 Şubat 2020 tarihinde düzenlenecek “Uluslararası 10’ncü Kozmetik Kimyası, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi”nde sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız.

Katılım Ücretleri

Arşiv

Sponsorluk