YAZIM KURALLARI VE ÖZET GÖNDERİMİ

 • 1) Özetler Türkçe hazırlanacaktır. (Bkz. Bildiri Özeti Örneği)
 • 2) Hazırlanan özetler bir sayfayı aşmamalıdır. Her bir özetin içinde konu ve problem, araştırmanın amacı ve önemi, araştırmada kullanılan yöntemler, veri toplama teknikleri ve ulaşılan bulgulara değinilmelidir.
 • 3) Özet başlığı altına yazar isimleri yazılmalı ve özeti sunacak kişinin isminin altı çizilmelidir.
 • 4) Özetler yazar tarafından gönderildiği şekliyle “Tıpkı Basım Tekniği” kullanılarak basılacağı ve herhangi bir redaksiyon hizmeti verilmeyeceği için yazım hatalarına dikkat edilmelidir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
 • 5) Bildiri özetleri Bilimsel Danışma Kurulu tarafından değerlendirilecek olup, değerlendirme sonucu bildiri özetinde belirtilen “yazışmalardan sorumlu yazara” bildirilecektir.
 • 6) Bildiri özetinin içeriğinden ve dilinden yazar sorumludur. Bilim Kurulu bildiri özetinde düzeltme yapmayacaktır.
 • 7) Posterlerin boyutu 70 cm (en) x 100 cm (yükseklik) olmalıdır.Yazı boyutu 1 m uzaklıktan okunabilecek büyüklükte olmalıdır.
 • 8) Posterinizi isterseniz “Kısa sözlü sunum” olarak da sunabilirsiniz. Kısa sözlü sunumlar, uluslararası bir çok kongrede uygulanmaya başlanan yeni bir sunum tekniğidir. Bu şekilde yapılacak olan sunumlar poster saatlerinde “poster” olarak sergilenecek, izleyicilerle tartışılacak ayrıca kongre tarafından belirlenen bir zaman diliminde sözlü olarak sunulması sağlanacaktır. Bu sunumlara “Sözel sunum belgesi” verilecektir.
 • 9) Başarılı bulunan en iyi ilk üç postere kapanış töreninde 1., 2. ve 3.’lük ödülü verilecektir.
 • 10) Lütfen örnek metin çerçevesinde hazırladığınız özetinizi ozet@kozmetikkongresi.orgadresine mail atınız.
 • 11) Derleme çalışmalar kabul edilmeyecektir.

Bildiri Özetlerinin Son Teslim Tarihi
25 Ocak 2019 Cuma

Bildiri Kabulünün Duyurulması
1 Şubat 2019 Cuma