Kozmetik Ürünlerde Güvenlilik Değerlendirmesi Kursu

Kurs kaydınızın kesinleşmesi için kongre kaydınızı gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Kurs kontenjanları sınırlı sayıda olacak ve kongre kaydı gerçekleştirme sırasına göre alınacaktır. kongre kaydı olmayan katılımcılarımızın kurs kaydı gerçekleştirilemeyecektir.

Kurs tarihi 

22 Şubat 2018 – 23 Şubat 2018

Kurs Ücreti

07 Şubat 2018 tarihine kadar

Kursa katılacak katılımcılar, Kongre katılımı için ödenecek tutara ek olarak ayrıca kurs ücreti için 500 TL (KDV Dahil) ödeme yapacaklardır.

07 Şubat 2018 tarihinden sonra

Kursa katılacak katılımcılar, Kongre katılımı için ödenecek tutara ek olarak ayrıca kurs ücreti için 600 TL (KDV Dahil) ödeme yapacaklardır.

Kontenjan

50 Kişi

KURS PROGRAMI

22 Şubat 2018 13:00-18:00

22 Şubat 2018 19:30-21:00

23 Şubat 2018 09:00-12:30

23 Şubat 2018 19:30-21:00

KURS İÇERİĞİ

-Güvenlilik değerlendirmesinde anahtar faktörler olan tehlike, risk kavramları, risk algısı ve risk değerlendirmesi ile kozmetik ürünlerin güvenlilik değerlendirmesinde kullanımı
-Cilt iritasyonu ve korozyonu
-Göz iritasyonu
-Cilt sensitizasyonu/duyarlılaştırma
-3R kuramı ile kozmetik bileşenler için esas cilt sensitizasyonu/duyarlılaştırma
-Kontakt alerjinin indüklenmesi
-Kozmetik ürünlerin sistemik toksisiteleri
-Üç yaş altı çocuk ürünleri için güvenlilik değerlendirmesi
-Kozmetik ürün ambalajları hakkında genel bilgi ve ürün güvenliliğine etkisi
-Kozmetik ürün ve bileşenlerinin güvenlilik değerlendirmesinde, valide/geçerliliği kanıtlanmış güncel alternatif yöntemler ve uygulamaları
-Kozmetik ürünlerde istenmeyen etkiler ve ciddi istenmeyen etki
-Ulusal kozmetovijilans sistemi
-Kozmetik ürünün nicel ve nitel bileşimi
-Kozmetik ürünün fiziksel/kimyasal özellikleri ve stabilitesi
-Mikrobiyolojik kalitesi –
-Safsızlıklar, kalıntılar, ambalaj materyali hakkında bilgi
-Normal ve makul olarak öngörülebilir kullanımı hakkında bilgi
-Kozmetik ürüne maruziyet/maruz kalma
-Formülde yer alan maddelere maruziyet( A değeri, NOAEL, SED hesaplama ve MoS)
-Formülde yer alan maddelerin toksikolojik profili
-Grup çalışması ve uygulama
EĞİTMENLER
Prof.Dr.Semra ŞARDAŞ-Marmara Üniversitesi Eczacılık fakültesi
Prof.Dr. Belma GÜMÜŞEL-Hacettepe Üniversitesi
Prof.Dr. Nuşen BAŞARAN-Hacettepe Üniversitesi
Kimyager Ahmet AKTAŞ-Kimyagerler Derneği Marmara Şube Başkanı
Akademik koordinatör: Prof.Dr. Belma GÜMÜŞEL – Hacettepe Üniversitesi